Εταιρείες Συστημικής-Οικογενειακής Θεραπείας


Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

European Family Therapy Association

International family Therapy Association

Association for Family Therapy and Systemic Practice

American Association for Marriage and Family Therapy

 

Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής


Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

European Association for Psychotherapy

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

European Association for Counseling

Σύλλογοι Ψυχολόγων


Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

The European Federation of Psychologists Associations

British Psychological Association

American Psychological Association

Σύλλογοι Ψυχιάτρων


Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

The Royal College of Psychiatrists

American Psychiatric Association

Σύλλογοι Κοινωνικών Λειτουργών


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

Ίδρυμα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.)

Συμβούλιο Eπιμόρφωσης στην Kοινωνική Eργασία (Σ.Ε.Κ.Ε)

International Federation of Social Workers (IFSW)

 

Εταιρείες για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών


Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

ΜΕΡΙΜΝΑ. Εταιρεία για τη φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο