Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Απευθύνεται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες και παρέχει την δυνατότητα μιας συστηματικής συνεργασίας αποκατάστασης, χρόνιων ή όχι, επιβαρύνσεων όπως άγχους, κατάθλιψης, φοβιών, δυσκολίας στη λήψη αποφάσεων, αναστολής δημιουργικότητας ή επαγγελματικής πορείας, πένθους, διαζυγίου, διαταραχών στις οικογενειακές σχέσεις ή στη σχέση του ζευγαριού κλπ.

Συνδυάζει, κατά περίπτωση και με συγκεκριμένα κριτήρια, τις δυνατότητες της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας όπως και της Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους.