Η Συμβουλευτική είναι μία υπηρεσία πρόληψης, αξιολόγησης και πληροφόρησης σε θέματα Ψυχικής Υγείας, είτε αυτά είναι προσωπικά, σχέσεων με την οικογένεια ή τα παιδιά, με την εργασία ή την εκπαίδευση.

Παρέχει την δυνατότητα να εκτιμηθεί η φύση του ζητήματος που απασχολεί ώστε να δοθεί μία έγκυρη γνωμάτευση και, όπου χρειαστεί, ο κατάλληλος προσανατολισμός ως προς την αντιμετώπισή του, όπως και ενημέρωση σχετικά με τις παροχές των επαγγελμάτων ψυχικής περίθαλψης.

Οδηγεί στη διαχείριση μιας σειράς θεμάτων καθημερινού βίου.